Eksperimentiniai tyrimai

Siūlome atlikti šiuos eksperimentinius tyrimus:

  • Stogo dangos degumo (Broof) bandymas pagal standartą LST EN 13501;

  • Putų koncentrato (putokšlio) bandymas pagal standartą LST EN 1568;

  • Statybos gaminių degumo bandymas pagal standartą LST EN 13501;

  • Statybos gaminių atsparumo ugniai bandymas pagal standartą LST EN 13501;

  • Mechaninių dūmų ir šilumos valdymo sistemų atitikties projektui tikrinimas, atliekant matavimus pagal standartą LST EN 12599;

  • Dūmų šalinimo sistemų efektyvumo bandymus naudojant dirbtinius dūmus;

  • Gaisro metu sudaromo viršslėgio matavimus;

  • Natūrinius gaisrinius bandymus.

Kontaktai

UAB „Gaisriniai tyrimai“
Vismaliukų g. 34A,
10243 Vilnius
Tel.: 8 5 206 0895
Tel.: +370 675 16 647
Faks.: 8 5 206 0896
El. paštas: info@gaisriniaityrimai.lt

© 2024 UAB Gaisriniai tyrimai