Gaisrų ekspertizės

Kilusio gaisro priežastis domina kiekvieną, o jos nustatymui reikalingos specialios žinios. Mes šias žinias turime ir siūlome atlikti:

Gaisravietės apžiūra - labai svarbus gaisro tyrimo etapas, nes jame surenkama pagrindinė informacija tolimesniam tyrimui. Atvykstame į įvykio vietą, atliekame apžiūrą, fiksuojame svarbius požymius, atrenkame objektus techninei ekspertizei. Gaisravietės apžiūrą būtina atlikti kuo greičiau įvykus įvykiui, nes įrodymai yra labai svarbūs gaisro tyrimui. Dažnai gaisravietės apžiūra atidėliojama arba atliekama nekompetentingų asmenų, ko pasėkoje gaisro tyrimas yra labai apsunkinamas. Išvalius gaisravietę ir sunaikinus jos požymius (sunaikinus įrangą, atlikus remontą ir pan.) nebelieka galimybės atlikti detalesnės apžiūros, todėl tyrimo kokybė mažėja.

Techninės ekspertizės - vykdomos, kai apžiūros metu nustatoma būtinybė atlikti atrinktų objektų tyrimą. Paprastai atliekama metalografinė ekspertizė, apanglėjusios medienos ekspertizė, degių skysčių identifikavimo ekspertizė ir pan.

Gaisrinės saugos taisyklių pažeidimų nustatymas – pagal pateiktą medžiagą dažnai galima identifikuoti dėl kokių gaisrinės saugos taisyklių pažeidimų kilo gaisras ir kokie gaisrinės saugos pažeidimai galėjo daryti įtaką didesnei gaisro žalai.

Gaisro žalos dydžio vertinimas – panaudodami pažangiausią gaisrų modeliavimo programinę įrangą galime įvertinti įvairius galimus gaisro vystymosi scenarijus ir galimą jo žalą.

Specialisto išvada – vertinama informacija apie gaisrą, gaisro kilimo versijos, nustatoma pagrįsta gaisro priežastis ir pateikiama trumpos formos išvada apie gaisro priežastį ir pažeidimus.

Ekspertizės aktas – ekspertizės metu pagal gaisro vietoje surinktą ar/ir gautą medžiagą keliamos gaisro kilimo versijos ir jos nuodugniai tiriamos vertinant gaisro priežastyje galinčių dalyvauti medžiagų savybes, gaisro sklidimo mechanizmus ir nustatoma pagrįsta priežastis.

Vertinimas, konsultacijos – procese kyla įvairų klausimų, į kuriuos be specialisto pagalbos sunku atsakyti, todėl konsultuojame visais su gaisrų tyrimu susijusiais klausimais.

Teismo ekspertizė – teismų pavedimu atliekame gaisrų ekspertizes. Mūsų ekspertai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos teismo ekspertų sąrašą.

Kontaktai

UAB „Gaisriniai tyrimai“
Vismaliukų g. 34A,
10243 Vilnius
Tel.: 8 5 206 0895
Tel.: +370 675 16 647
Faks.: 8 5 206 0896
El. paštas: info@gaisriniaityrimai.lt

© 2024 UAB Gaisriniai tyrimai