Statinių techninių projektų ekspertizės

Projektavimo etape yra efektyviausia aptikti neatitiktis ir optimaliausiu būdu jas išspręsti, todėl kokybiška statinio techninio projekto ekspertizė yra svarbus statybos proceso elementas. Ekspertizę atlieka atestuoti ekspertai. Siūlome atlikti:

Statinio techninio projekto gaisrinės saugos dalies ekspertizė – tikrinama statinio projekto dalies „Gaisrinė sauga“ atitiktis teisės aktams, esminio statinio reikalavimo „Gaisrinė sauga“ įgyvendinimas ir teikiamos rekomendacijos.

Statinio gaisrinės saugos inžinerinių sistemų dalių ekspertizė – tikrinamos stacionariosios gaisro gesinimo sistemos, gaisrinių čiaupų ir kitų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų atitiktis teisės aktams, jų parinkimo tinkamumas bei teikiamos rekomendacijos.

Statinio techninio projekto gaisrinės saugos ekspertizė - tikrinama statinio projekto atitiktis teisės aktams, keliantiems gaisrinės saugos reikalavimus, esminio statinio reikalavimo „Gaisrinė sauga“ įgyvendinimas ir teikiamos rekomendacijos.

Teismo ekspertizė – teismų pavedimu atliekame statinių techninių projektų ekspertizes. Mūsų ekspertai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos teismo ekspertų sąrašą.

Kontaktai

UAB „Gaisriniai tyrimai“
Vismaliukų g. 34A,
10243 Vilnius
Tel.: 8 5 206 0895
Tel.: +370 675 16 647
Faks.: 8 5 206 0896
El. paštas: info@gaisriniaityrimai.lt

© 2024 UAB Gaisriniai tyrimai