Tyrimai ir analizės

Įvairios veiklos, technologinės ar gaminių šakos turi sąlytį su gaisrinės saugos reikalavimais, todėl atliekame įvairios apimties ir turinio veiklų, technologijų ar gaminių gaisrinio pavojingumo vertinimus, tyrimus, analizes. Sudarome bandymų programas, analizuojame užsienio šalių patirtį bei teikiame rekomendacijas. Kompetentingai pristatome šių studijų rezultatus seminaruose, specialistų mokymuose ir kituose renginiuose.

Kontaktai

UAB „Gaisriniai tyrimai“
Vismaliukų g. 34A,
10243 Vilnius
Tel.: 8 5 206 0895
Tel.: +370 675 16 647
Faks.: 8 5 206 0896
El. paštas: info@gaisriniaityrimai.lt

© 2024 UAB Gaisriniai tyrimai