Statinių ekspertizės

Pastatyto ar statomo pastato atitikties gaisrinės saugos reikalavimams vertinamo srityje atliekame:

Statinių apžiūra – pateiktos dokumentacijos vertinimas, pastate esamų sistemų įvertinimas, esamos situacijos fiksavimas;

Statinių gaisrinės saugos dalies ekspertizė – pateiktos ir apžiūros metu surinktos informacijos vertinimas teisės aktų atitikčiai ir išvadų teikimas;

Statinio gaisrinės saugos auditas - pastate esamų sistemų įvertinimas, esamos situacijos fiksavimas, sistemų funkcionalumo vertinimas;

Teismo ekspertizė – teismų pavedimu atliekame statinių ekspertizes. Mūsų ekspertai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos teismo ekspertų sąrašą.

Vertinimas, konsultacijos – procese kyla įvairų klausimų, į kuriuos be specialisto pagalbos sunku atsakyti, todėl konsultuojame visais su gaisrine sauga susijusiais klausimais.

Kontaktai

UAB „Gaisriniai tyrimai“
Vismaliukų g. 34A,
10243 Vilnius
Tel.: 8 5 206 0895
Tel.: +370 675 16 647
Faks.: 8 5 206 0896
El. paštas: info@gaisriniaityrimai.lt

© 2024 UAB Gaisriniai tyrimai